UVJETI PRODAJE – NARUDŽBE, DOSTAVA, PLAĆANJE I CIJENE

Narudžbe se mogu izvršiti putem telefona na broj: 021/564-555 ili ispunjavanjem web forme na bobis.hr/narudzba

Prilikom vršenja narudžbe kupac je dužan navesti slijedeće podatke: ime, prezime, broj telefona ili mobitela, ulica, kućni broj i mjesto dostave (naznačiti kat dostave), vrijeme dostave te odabir vrste plaćanja: gotovina ili kartično plaćanje.

Ako je odabrana opcija kartično plaćanje kupac prilikom vršenja narudžbe mora odmah naznačiti s kojom vrstom kartice će izvršiti uplatu (opcije – Visa, Maestro, Master i sl.). Kartično plaćanje se vrši isključivo putem mobilnog POS aparata na licu mjesta pri preuzimanju robe bez dodatnih troškova. Kartično plaćanje se može izvršiti samo karticom koja je u narudžbi navedena kao sredstvo plaćanja.

Ako je odabrana opcija plaćanja gotovina naručena roba se plaća dostavljaču gotovinom po preuzeću.

Telefonske narudžbe se primaju u vremenu od 08-22 h (cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika).

Od trenutka narudžbe pošiljka se šalje idući radni dan. Kupac može odabrati slijedeće vrijeme dostave: – prijepodne između 9-12 h te – poslijepodne između 12-16 h.

Minimalni iznos narudžbe je 50,00 kn.

Dostava je besplatna za sve narudžbe u visini minimalnog iznosa narudžbe.

Dostava se vrši samo na području gradova/općina: Splita, Solina, Trogira, Podstrane, Omiša, Sinja.

Sve navedene cijene izražene su u hrvatskim kunama i sadrže obračunatu zakonski propisanu stopu PDV-a.

U cijenu su uračunati troškovi dostave krajnjem korisniku.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJE PRIGOVORA

Ukoliko je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor Prodavatelju (BOBIS d.o.o.) putem e-maila na: info@bobis.hr

Sukladno čl. 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača (”Narodne novine, br. 41/14, 110/15 i 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem i korištenjem stranica www.bobis.hr prihvaćate komunikaciju elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku. Ukoliko posjetitelj ili korisnik nema e-mail adresu ili unese netočnu ili zbog tehničkih razloga ne može primati e-mail, prodavatelj nije dužan na drugi način pokušati obavijestiti korisnika o samoj narudžbi kao niti o eventualnim drugim detaljima vezanim uz narudžbu, dostavu, plaćanje, povrat sredstava, reklamaciju i slično.

Ne postoje troškovi sredstava daljinske komunikacije.

TRAJANJE UGOVORA

Ugovor koji potrošač zaključi za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovca te izvršenim plaćanjem od strane potrošača, a u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio zaključenog Ugovora potrošača i trgovca.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Potrošač, sukladno odredbama čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PROIZVODA / POVRAT ROBE

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja slanjem reklamacije pisanim putem na e-mail adresu: info@bobis.hr

Kao prodavatelj odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Ukoliko se po reklamaciji kupca utvrdi materijalni nedostatak isporučene robe kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– Isporuka robe koja nije naručena

– Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

– Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će prihvatiti u cijelosti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija kupca na materijalni nedostatak robe opravdana te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.

U slučaju opravdane reklamacije Kupac ima pravo na zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, Prodavatelj će nadoknadit kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.

Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni/korišteni. Sva roba koju prodajemo je ispravno skladištena u originalnoj ambalaži. Rok trajanja koji je označen na ambalaži vrijedi jedino ako se ispravno skladišti, kako je označeno na deklaraciji.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Sve eventualno nastale sporove nastojat ćemo riješiti mirnim putem i dogovorom, a u slučaju spora nadležan je sud u Splitu.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

BOBIS d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost informacija ili bilo kakve greške na ovoj internet stranici.

Naš je cilj da te informacije budu pravovremene i točne te se zato sadržaj na ovoj internet stranici stalno unapređuje i podložan je promjenama.

Također ne snosimo odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzročen direktno ili indirektno korištenjem ove web stranica.

Korisnik je suglasan da niti jedan zaposlenik tvrtke BOBIS d.o.o., kao niti bilo koja druga osoba ili tvrtka koja je sudjelovala u izradi ovih stranica ne može biti odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak prema drugim osobama ili tvrtkama proizašlim korištenjem ove internet stranice.”

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci

Osobni podaci prikupljeni od strane našeg servisa narudzbe@Bobis bit će korišteni isključivo u skladu s “Politikom privatnosti i sigurnosti osobnih podataka Društva Bobis d.o.o” .

Kako biste koristili usluge servisa narudzbe@Bobis vaši osobni podaci moraju biti ispravni.

Zbog našeg pravovaljanog interesa možemo vam poslati poruku putem e-maila (newsletter) nakon što ste ostvarili prvu narudžbu na servisu dostava Bobis.hr. Newsletter može sadržavati ponude s kuponima, popustima, promocijama i razne marketinške obavijesti ili vijesti za vaše lakše korištenje servisa narudzbe@Bobis.

Ako ne želite primati naše obavijesti putem e-maila, uvijek se možete samostalno odjaviti za primanje istih klikom na link Unsubscribe koji se nalazi u svakom našem newsletteru ili nam možete poslati poruku na e-adresu: narudzbe@bobis.hr  sa zahtjevom za odjavu.

Za više detalja o zaštiti osobnih podataka možete pogledati oglašenu “Politiku privatnosti i sigurnosti osobnih podataka Društva Bobis d.o.o” na web stranici Društva www.bobis.hr .

Ispravljanje, izmjena ili brisanje podataka

Društvo Bobis d.o.o. omogućuje korisnicima ispravljanje, promjenu, dodavanje ili brisanje podataka i informacija prikazanih na servisu narudzbe@Bobis. Ako odlučite izbrisati svoje osobne podatke, servis narudzbe@Bobis će izravno iz svojih datoteka ukloniti te podatke. Zbog zaštite i sigurnosti korisnika, Društvo Bobis d.o.o. morat će utvrditi je li osoba čiji se podaci izmjenjuju ista osoba koja je uputila zahtjev za izmjenom podataka. Ako želite pristupiti, izmijeniti ili izbrisati svoje osobne podatke, pošaljite e-poruku na narudzbe@bobis.hr i/ili zaštita-podataka@bobis.hr. Imajte na umu da ćemo učiniti sve što je moguće kako bismo zaštitili vaše osobne podatke. Jednako tako imajte na umu da samo vi možete zaštiti svoju lozinku tako da ona bude poznata samo vama, odnosno da ju ne dijelite s drugima.

Periodične izmjene

Društvo Bobis d.o.o. konstantno širi, ažurira i poboljšava servis narudzbe@Bobis, kao i srodne proizvode i usluge na koje se odnose ovi Uvjeti. Preporučujemo da redovito čitate Uvjete korištenja i Pravila privatnosti kako bismo vas obavijestili o promjenama sadržaja. Zadržavamo prava za promjenom Uvjeta korištenja u skladu sa zakonskim odredbama.

Pravila o zaštiti privatnosti

Bobis d.o.o. (u daljnjem tekstu “Društvo”) pokretač je servisa narudzbe@Bobis za telefonsko i online naručivanje i isporuku kruha, peciva i kolača. U ime društva Bobis d.o.o. zahvaljujemo na vašem posjetu našoj web stranici, kao i na vašem iskazanom interesu za naše Društvo i ponude. Ozbiljno shvaćamo zaštitu vaših osobnih podataka te želimo osigurati da se osjećate ugodno pri svakoj posjeti na web stranicu Bobis.hr, kao i ostalim načinima pristupa servisu narudzbe@Bobis.

 

U nastavku ćemo vas informirati o podacima koje pohranjujemo prilikom vaše narudžbe na servisu narudzbe@Bobis te ćemo vam objasniti načine obrade i upotrebu vaših podataka. Ako naša web stranica sadrži linkove koji vas vode na neke druge web stranice, na tim se stranicama ne primjenjuje “Politika privatnosti i sigurnosti osobnih podataka” Društva Bobis d.o.o..

Prihvaćanje “Politike privatnosti i sigurnosti osobnih podataka” Društva Bobis d.o.o..znači prihvaćanje prikupljanja, obrade i korištenja vaših osobnih podataka od strane Društva Bobis d.o.o., u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka/Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR-om) te uključuje uvjete koje ćemo opisati u nastavku ovog teksta.

Molimo vas da odvojite malo vremena te da pažljivo pročitate ova pravila.

Voditelj obrade

Voditelj obrade je glavna odgovorna osoba za obradu vaših osobnih podataka koja odlučuje o njihovoj svrsi i namjeni. U ovom je slučaju voditelj obrade:

Bobis d.o.o.
4 Gardijske 51
21000 Split
Hrvatska
Kontakt broj: 021/ 246 300
E-adresa: zastita-podataka@bobis.hr

Ako se protivite tome da Bobis d.o.o. prikuplja, obrađuje ili koristi vaše osobne podatke, u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, možeš poslati zahtjev za prestankom obrađivanja vaših osobnih podataka na e-adresu: zastita-podataka@bobis.hr. Ishod toga može biti nemogućnost korištenja naše usluge.

 

Vaša Prava

Imate pravo besplatno zatražiti primitak svojih osobnih podatka koje obrađuje društvo Bobis d.o.o.

Osim toga, vasa prava su sljedeće:

  • Pravo pristupa – pravo pristupa vašim podacima te informacijama o načinu obrade istih.
  • Pravo na ispravak – pravo zahtjeva za izmjenu vaših osobnih podataka.
  • Pravo na brisanje – pravo zahtjeva za brisanje vaših osobnih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade – pravo na zahtjev ograničenja obrade osobnih podataka.
  • Pravo prijenosa podataka – pravo prijenosa osobnih podataka u strojno-čitljivom formatu.
  • Pravo prigovora – pravo povlačenja privole te prigovora na obradu osobnih podataka.
  • Pravo žalbe nadzornom tijelu – pravo pritužbe koja se odnosi na Društvo Bobis d.o.o. možete dostaviti nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), ili bilo kojem nadzornom tijelu unutar Europske Unije.

Ako želiš iskoristiti bilo koje od navedenih prava možeš nas kontaktirati na e-adresu: zastita-podataka@bobis.hr.

 

 

Kada, zašto i kako prikupljamo vaše podatke

Kako bismo mogli uspješno izvršavati svoje usluge i obveze prema vama kao naručitelju – korisniku, moramo prikupiti, obraditi i pohraniti, a ponekad i podijeliti vaše osobne podatke. U niže prikazanoj tablici možete vidjeti koji su nam podaci potrebni za koju svrhu. Također, možete vidjeti pod kojima uvjetima dijelimo vaše podatke s trećim stranama.

Osobni podaci su podaci pomoću kojih se može, direktno ili indirektno, stupiti u kontakt s vama, poput vašeg imena i prezimena, adrese, broja telefona, podataka o lokaciji ili e-adresa.

Molimo vas da podijelite s nama samo one informacije koje su nam uistinu neophodne.

S obzirom na to da vam želimo osigurati jasan pregled informacija, prikazujemo vam objašnjenje o obradi podataka u obliku tablice. Smatramo da tako dijelimo informacije na transparentan, razumljiv i lako dostupan način, jasnim i jednostavnim jezikom.

Niže prikazana tablica sadrži informacije koje prikupljamo o vašim osobnim podacima. S obzirom na to da postoje različiti tipovi podataka grupirali smo ih u kategorije kako bismo vam ih jednostavnije prikazali.

Osobni podaci koje koristimo prilikom vašeg posjeta našoj web stranici

Kada otvorite našu web stranicu da biste pregledali našu ponudu, ali se ne želite registrirati ili ne naručujete kao gost, prikupljamo sljedeće podatke:

 

Kategorije podataka Objašnjenje
Informacije o uređaju ID-uređaja, operativni sustav, verzija operativnog sustava, ostali podaci o uređaju.
Informacije o vezi Vrijeme posjeta stranice, datum, vrijeme zadržavanja na stranici, izvor, odgovarajuća IP adresa, ostali podaci o procesu.

Ove informacije prikupljamo isključivo kako bismo vam mogli prikazati web servis. Za obradu podataka koristimo samo nužne podatke koje obrađujemo u skladu sa zakonom, minimizirajući opseg podataka na one najosnovnije.

Osobni podaci koje prikupljamo prilikom posjeta našoj stranici i registraciji

Kod prikupljanja vaših osobnih podataka želimo prikupiti što manje informacija, a svi podaci koje smo prikupili imaju strogo i jasno definiranu svrhu.

U slučaju da ne želite samo posjetiti naš web servis već se želite ulogirati i vidjeti svoje prethodne narudžbe, prikupit ćemo sljedeće osobne podatke:

 

Kategorije podataka Objašnjenje
Pristup podacima Korisničko ime, korisnički ID, lozinka
Informacije o uređaju ID uređaja, operativni sustav, verzija operativnog sustava, drugi prepoznavatelji uređaja
Podaci o vezi vrijeme, datum i trajanje korištenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, drugi podaci o procesu
Podaci o komunikaciji komentari, ocjene, povratni komentari, komunikacija ostvarena na našem servisu
Druge informacije podaci koje dobrovoljno dijeliš s nama koristeći naš web servis u ili aplikaciju, ali i podaci dobiveni iz društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnički ID s drugih platformi)

U slučaju da s nama podijelite osobne podatke druge osobe, za to morate imati prethodni pristanak iste. Dužni ste informirati osobe čije podatke dijelite o načinu obrade osobnih podataka koji je u skladu s “Politikom privatnosti i sigurnosti osobnih podataka” Društva Bobis d.o.o.

Osobni podaci koje prikupljamo kada posjetite našu stranicu, registrirate se i pošaljete svoju narudžbu

Ako želite isprobati sve što nudimo, trebate se ulogirati putem svog korisničkog računa, nakon čega ćete moći izvršiti narudžbu hrane. Količina prikupljenih podataka ovisi o informacijama koje s nama želite podijeliti. Kako bismo mogli uspješno obraditi vašu narudžbu, trebate ispuniti “obavezna polja” predviđena za osnovne informacije. Bez tih informacija ne možemo obraditi vašu narudžbu. U polja koja nisu označena kao obavezna, ne morate upisivati tražene informacije. Ipak, ako se odlučite s nama podijeliti takve informacije, takve informacije nam pomažu u poboljšanju naše usluge. Osnovne informacije koje prikupljamo su sljedeće:

 

Kategorije podataka Objašnjenje
Informacije o korisničkom računu (potrebne za uslugu dostave) ime, prezime, tvrtka (neobavezno), adresa, broj telefona i/ili e-adresa, datum rođenja (neobavezno)
Osobni podaci korisničko ime, korisnički ID, lozinka
Podaci o komunikaciji komentari, ocjene ili komentari, komunikacija putem e-poruka
Podaci o vezi vrijeme, datum i trajanje korištenja stranice, izvor, odgovarajuća IP adresa, drugi podaci o procesu
Informacije o uređaju ID uređaja, operativni sustav i odgovarajuća verzija ili drugi prepoznavatelji uređaja, geolokacijski podaci
Informacije o narudžbi povijest naručivanja
Druge informacije podaci koje dobrovoljno dijelite s nama koristeći našu stranicu, aplikaciju i sl.

Osobni podaci koje prikupljamo kada vršite narudžbu putem e-maila ili telefonom

Ako želite isprobati sve što nudimo, narudžbu možete izvršiti i putem web forme na bobois.hr/narudzbe ili putem telefona: 021/564 555. Količina prikupljenih podataka ovisi o informacijama koje s nama želite podijeliti. Kako bismo mogli uspješno obraditi vašu narudžbu, trebate ispuniti “obavezna polja” predviđena za osnovne informacije. Bez tih informacija ne možemo obraditi vašu narudžbu. Osnovne informacije koje prikupljamo su sljedeće:

Kategorije podataka Objašnjenje
Informacije o naručitelju (potrebne za uslugu dostave) prezime, tvrtka (neobavezno), adresa, kat, broj telefona i/ili mobitela
Podaci o komunikaciji komentari, ocjene ili komentari, komunikacija putem e-poruka, telefonom
Informacije o narudžbi povijest naručivanja
Druge informacije podaci koje dobrovoljno dijelite s nama koristeći našu stranicu, aplikaciju i sl.

Definirana svrha i pravni temelj

Vaše  osobne podatke prikupljamo samo onda kada je to potrebno. Prikupljanje osobnih podataka potrebno je kako bismo vam mogli pružiti uslugu našeg servisa Dostava@Bobis. Podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s hrvatskim zakonom. Informacija je pravna osnova prema kojoj vršimo obradu osobnih podataka. Sve o svrsi i pravnoj osnovi obrade podataka možete saznati u niže prikazanoj tablici:

Što je svrha Zašto obrađujemo podatke u ovu svrhu
Korisnička podrška Kada kontaktirate našu korisničku službu, pohranjujemo informacije koje podijelite s nama. Pohranjujemo i vaš razlog kontaktiranja (npr. narudžba je kasnila ili bilo kakvi prigovor). Osobni podaci variraju, ovisno o tome koji je razlog kontaktiranja. U svrhu poboljšanja usluge, pohranjujemo komunikaciju ostvarenu s vašeg korisničkog računa. Tako možemo brže i bolje odgovoriti na vaša pitanja.

Radi utvrđivanja i poboljšanja kvalitete izvršenih usluge, kao i radi ispitivanja osnovanosti podnesenih prigovora klijenata na izvršene usluge u svom poslovanju koristimo i snimke primljenih telefonskih poziva.

Snimanje primljenih telefonskih poziva provodi se na brojeve fiksnih telefonskih linija instaliranih u našim poslovnim prostorijama. Navedeni telefonski brojevi ne smiju se koristiti u neke druge svrhu, a osobito za privatne pozive. O provedbi snimanja telefonskih razgovora moraju biti obaviješteni i svi pozivatelji navedenih telefonskih brojeva. Obavijest pozivatelja obavlja se automatski odmah nakon uspostave telefonske veze, tako da automatska tajnica pozivatelju izričito daje na znanje činjenicu da se razgovor snima, kao i cilj obrade, odnosno ono što je potrebno za razgovor ili snimanje te zašto će se snimka koristiti.

Osobni podaci Ispitanika koji se prikupljaju putem snimki telefonskih razgovora jesu audio podaci koji se odnose na visinu, ton i boju glasa Ispitanika, način razgovora te informacije izmijenjene u razgovoru naših radnika i klijenata.

Kategorije osobnih podataka:
Informacije o računu
Pristupni podaci
Podaci o komunikaciji
Druge informacije

Pravna osnova:
Ove su nam informacije potrebne kako bismo mogli izvršiti našu obvezu prema vama te kako bismo mogli ostvariti dostavu hrane (ispunjenje ugovora). Također, vaši nam osobni podaci pomažu u pružanju najbolje usluge koja je u našem pravovaljanom poslovnom interesu.

Vaši se osobni podaci obrađuju i tijekom naručivanja. Kad šaljete svoju narudžbu, neovisno o tome jesi li registrirani korisnik ili gost web servisa, telefonska ili e-mail narudžba (ako je primjenjivo), obrađuju se podaci o vašem korisničkom računu.

Osobni podaci poslani u Kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg pitanja, prijedloga ili zahtjeva, a najdulje do jednog (1) mjeseca nakon datuma kada je ispunjen Kontakt obrazac, a nakon toga se takvi osobni podaci brišu odnosno uništavaju. Svrha obrade u tom slučaju jest obrada pitanja, prijedloga ili zahtjeva od klijenta, a pravni temelj poslovni ciljevi Društva ili, ovisno o slučaju, usklađenost s pravnim obvezama Društva kao voditelja obrade.

Proces naručivanja i dostave Kategorije osobnih podataka:
Pristup podacima
Informacije o računu
Podaci o vezi
Podaci o komunikaciji
Informacije o uređaju
Informacije o narudžbi
Ostale informacije

Pravna osnova:
Kako bismo vam osigurali dostavu hrane (ispunjenje ugovora) moramo imati vaše osobne podatke.

Želimo vam ponuditi najbolju moguću uslugu zbog čega nam je uistinu važan odnos s vama. Kako bismo zaštitili našu uslugu i izbjegli potencijalne rizike, moramo prikupiti osobne podatke koji nam pomažu identificirati potencijalne prijetnje. Također, vaše podatke pohranjujemo i kako bismo vas mogli obavijestiti o zaštiti istih te bilježimo je li vam došla obavijest te je li vam dostupna “Politika privatnosti i sigurnosti osobnih podataka” Društva Bobis d.o.o.

Sigurnost i zaštita Kategorije osobnih podataka:
podaci o vezi
podaci o pristupu

Pravna osnova:
Zakonski smo dužni zaštititi vaše podatke na odgovarajući način (sukladno zakonskoj obvezi) i u našem interesu je zaštita našeg Društva (pravovaljani interes).

Daljnja je obrada podataka ovisna o našem pravovaljanom interesu

Naš je zadatak, osim svrhe i pravne osnove, da obrađujemo i osobne podatke zbog tzv. pravovaljanog interesa. Pravovaljani interes obrade podataka je posebno važan za Društvo zbog obrade u svrhu sigurnosti mreže i informacija te zbog direktnog marketinga.

Vaše osobne podatke koristimo kako bismo zadovoljili svoje pravovaljane interese uz uvjet da ne ugrozimo vaša prava i slobode. Da bismo uskladili naše interese s vašim pravima uveli smo prilagođene kontrolne mehanizme. Obrade podataka koje su opisane niže u tekstu predmet su testiranja koje služi osiguravanju vaših prava i sloboda. Kao dio testa, najprije se provjerava da su prikupljeni podaci – osobni podaci, zatim se testira je li svrha prikupljanja osobnih podataka – zakonita i jesu li osobni podaci koji će biti prikupljeni u skladu s principima prikupljanja podataka – nužni. Na samom kraju testira se i ravnotežu interesa.

Ako procijenimo da možemo osigurati zaštitu vaših podataka od bilo kakvog rizika, obradit ćemo ih na pravnoj osnovi pravovaljanog interesa. Takve obrade uključuju:

Obrade temeljene na pravovaljanom interesu Objašnjenje
Reklamiranje Ponude s popustima i promocijama kao i upitnike te istraživanja u svrhu poboljšanja naše usluge, slat ćemo vam putem e–maila. Uvijek možete prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja. Ako želite prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja ili vas zanimaju dodatne informacije možeš nam poslati e-mail na: zastita-podataka@bobis.hr.
E-mail marketing Naš je cilj spriječiti generički newsletter i nekontrolirane marketinške mjere. Upravo zato biramo modele prilagođene vašim interesima i kontaktiramo vas samo onda kada vjerujemo da bi vam se određena informacija mogla svidjeti. Ako želite prekinuti obradu svojih podataka u svrhu reklamiranja ili vas zanimaju dodatne informacije možete nam poslati e-mail na: zastita-podataka@bobis.hr.
Mjerni podaci Kako bismo poboljšali vlastitu uslugu prikupljamo različite mjerne podatke koje ne možemo dodijeliti ni vama ni vašem profilu. Takvi nam podaci pomažu u poboljšanju reklamiranja.
Spajanje i preuzimanje, promjena vlasnika Ako dođe do spajanja s drugim Društvom ili do preuzimanja našeg Društva, tom Društvu ćemo prenijeti vaše podatke. Naravno, tražit ćemo od Društva da obradu vaših podataka uskladi s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Ostale informacije AAko dobrovoljno odlučite s nama podijeliti informacije koje nisu obavezne, pomažete nam u poboljšanju naše usluge. Riječ je o podacima koje nam pružate prilikom posjeta našoj web stranici, ali i putem drugih izvora poput društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnički ID na drugim platformama)
Procjena kvalitete U svrhu pružanja što bolje usluge redovito mjerimo uspjehe marketinških metoda kao i potencijalne uzroke neuspješnih marketinških metoda. Zbog toga, primjerice, analiziramo otvaraju li se newsletteri te mjerimo broj klikova na određenoj web stranici.

Kada brišemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke brišemo, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. Ovisno o svrsi obrade podataka, primjenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Prikupljeni podaci imaju i naznaku s pravilom brisanja. Kada istekne period zadržavanja podataka, pohranjeni će podaci biti izbrisani.

Osobni podaci Ispitanika koji se prikupljaju putem snimki telefonskih razgovora jesu audio podaci koji se odnose na visinu, ton i boju glasa Ispitanika, način razgovora te informacije izmijenjene u razgovoru naših radnika i klijenata. Osobni podaci poslani u Kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg pitanja, prijedloga ili zahtjeva, a najdulje do jednog (1) mjeseca nakon datuma kada je ispunjen Kontakt obrazac, a nakon toga se takvi osobni podaci brišu odnosno uništavaju

Vaše osobne podatke možemo izbrisati ako to zatražite od nas putem e-maila. Ako ne zatražite brisanje svojih podataka, mi ćemo ih izbrisati tri godine nakon prikupljanja. Vaš ćemo korisnički račun ukloniti ako je neaktivan više od tri godine. O brisanju vaših podataka ćemo vas najprije obavijestiti e-mailom koji ćemo vam poslati na e-mail adresu s kojom ste se registrirali na našoj web stranici. Unatoč zahtjevima za brisanjem podataka, zbog zakonskih odredbi obvezni smo pohraniti dio istih. Osim naših pravila o brisanju podataka, postoje i pravila o periodu zadržavanja podataka, koja također moramo poštivati. Primjerice, porezni se podaci moraju čuvati šest do deset godina, a u nekim slučajevima čak i dulje. Posebna pravila o periodu zadržavanja podataka ovise o lokalnim zakonskim uvjetima.

Koje treće strane imaju pristup tvojim osobnim podacima?

Nikada nećemo proslijediti vaše podatke neovlaštenim trećim osobama. Svi primatelji podataka moraju ispuniti uvjete zakonske zaštite podataka te moraju, pravovaljanim dokazima, dokazati potrebnu razinu zaštite osobnih podataka.

U niže prikazanoj tablici želimo na transparentan i jasan način informirati o svim našim primateljima podataka te o razlozima dijeljenja tvojih osobnih podataka:

 

Primatelj podataka Razlozi
Vanjski pružatelji usluge Članovi Društva Bobis d.o.o. komuniciraju s vanjskim pružateljima usluga. Vanjski pružatelji usluga potiču naše poslovne aktivnosti procjenom i poboljšanjem naših marketinških kampanja, omogućavanjem personaliziranog reklamiranja, IT rješenjima te sigurnim provjerama (prepoznavanje i uklanjanje pogrešaka).
Članovi društva Bobis d.o.o. Uvijek nastojimo učinkovito koristiti resurse, što u ovom kontekstu znači da potičemo jedni druge u poboljšanju obrade podataka. S obzirom na to da i sama informacija o osobnim podacima predstavlja njihovu obradu, želimo vas informirati o tome da određeni zaposlenici vanjskih pružatelja usluga također mogu imati ograničen pristup bazi osobnih podataka.

Nudimo zajednički sadržaj i usluge što uključuje i tehničku podršku sustava.
Nećete primati neželjene newslettere ni druge promotivne materijale naših partnera.

Zakonske ovlasti i pravni postupci Nažalost, može se dogoditi da se neki naši korisnici ili pružatelji usluga ne ponašaju pošteno te da nas žele oštetiti. U ovakvim slučajevima nismo samo obvezni prema zakonu predati osobne podatke nadležnim tijelima, nego je i u našem pravovaljanom interesu izbjeći štetu i provesti tužbu.
SMjerni podaci Kako bismo vam kontinuirano mogli osigurati bolju uslugu, redovito procjenjujemo uspjeh ili potencijalne uzroke neuspjelih marketinških mjera. Zbog toga analiziramo, primjerice, otvaraju li se naši newsletteri i sam sadržaj.
Ostale informacije Podaci koje nam pružate dobrovoljno dok koristite web stranicu, aplikaciju ili srodne aktivnosti, ali i iz drugih izvora kao što su društvene medije ili druge (javne) baze podataka (npr. User-ID drugih platformi)

Kojim zemljama prenosimo tvoje podatke?

Vaše podatke primarno obrađujemo unutar Europske Unije (EU) i Europskog Ekonomskog Prostora (EEA). Ipak, neki se naši pružatelji usluga, spomenuti gore u tekstu, nalaze izvan područja EU i EEA. GDPR postavlja stroge uvjete prilikom prijenosa osobnih podataka trećim zemljama te svi primatelji podataka moraju zadovoljiti te uvjete. Prije nego što prenesemo vaše osobne podatke izvršiteljima obrade treće strane, kod svakog se izvršitelja obrade najprije procjenjuje razina zaštite podataka. Samo ako mogu dokazati adekvatnu razinu zaštite podataka mogu ući u uži izbor za izvršitelja obrade.

Bez obzira na to nalaze li se naši pružatelji usluga unutar EU/EEA ili su u trećim zemljama, svaki pružatelj usluge s nama mora potpisati ugovor o obradi podataka. Oni pružatelji koji se nalaze izvan EU/EEA moraju zadovoljiti i dodatne uvjete. Prema članku 44.  Opće uredbe o zaštiti podataka, osobni se podaci mogu prenijeti onim pružateljima usluga koji zadovoljavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

  1. Komisija je donijela odluku da treća zemlja mora potvrditi adekvatnu razinu zaštite (npr. Izrael i Kanada)
  2. Usvojene standardne klauzule o zaštiti podataka: Ovo su klauzule ugovora koje se ne smiju mijenjati i kojima izvršitelji obrade osobnih podataka obećavaju da će osigurati prikladnu razinu zaštite podataka.
  3. Odobreni mehanizmi potvrde:

U skladu s međunarodnim ugovorima, tvrtke mogu, prema definiranim kriterijima, postati ovlaštene za obradu podataka. Jedna od tih potvrda je potvrda od strane Europsko-američki sustav zaštite privatnosti. Na poveznici: https://www.privacyshield.gov/welcome možete saznati koje su tvrtke ovlaštene za obradu podataka.

Vaše ćemo podatke prenijeti samo onim pružateljima usluga koji zadovoljavaju najmanje jedan od tri uvjeta za obradu podatka. Ako prenesemo podatke trećim zemljama, to će uglavnom biti tvrtke sa sjedištem u SAD-u ili Izraelu.

Informacije o kolačićima

Definicija kolačića i koje kolačiće koristimo

Kako bi posjet našem web servisu i/ili aplikaciji bio što atraktivniji te kako bismo optimizirali korištenje nekih funkcija, koristimo tzv. kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke pohranjene na tvojim uređajima. Neki kolačići se brišu nakon isteka sesije preglednika, odnosno nakon zatvaranja tvog preglednika (tzv. kolačići sesije). Ostali kolačići ostaju na vašim uređajima te pomoću njih možemo prepoznati preglednik prilikom vašeg sljedećeg posjeta na naš web servis (trajni kolačići). Na svom pregledniku možete odabrati opciju da se informirate o postavkama kolačića te da sami donesete odluku o tome hoćete li prihvatiti ili zabraniti kolačiće u specifičnim situacijama ili pri svakoj posjeti web stranici. Blokiranje kolačića može ograničiti funkcionalnost naše stranice ili aplikacije.

Prigovori na korištenje kolačića

Ako ne želiš da društvo Bobis d.o.o. bilježi informacije o vašoj posjeti na našoj web stranici, možete isključiti tu opciju. U slučaju da ne želite koristiti kolačiće možete isključiti tu opciju u svom pregledniku. Ako izbrišete kolačiće ili koristite druge preglednike morat ćete ih ponovno isključiti na svakom pojedinačnom pregledniku ili uređaju.

Pravo izmjene

Zadržavamo prava za promjenom “Politike privatnosti i sigurnosti osobnih podataka” Društva Bobis d.o.o. u skladu sa zakonskim odredbama. Obavijestit ćemo vas o svim važnim promjenama, kao što su promjene svrhe obrade osobnih podataka ili ostvarivanje novih svrha.

Završni savjet

Zaštita vaših osobnih podataka nam je od iznimne važnosti zbog čega poduzimamo određene tehničke i organizacijske mjere zaštite. Molimo vas da imate na umu da ste upravo vi vlasnici svojih podataka i što manje informacija podijelite, to više kontrole imate.