Kontakt informacije

Bobis d.o.o.

Matoševa 50
HR-21210 Solin, Hrvatska

OIB 88148846119
PDV ID.BR. HR88148846119
IBAN HR 2425000091101289031

BOBIS d. o. o. za proizvodnju kolača, trajnog peciva i kruha | OIB: 88148846119 | MBS: 060184325 kod trgovačkog suda u Splitu | Temeljni kapital: 21.800.000,00 kn uplaćen u cijelosti | član Uprave-direktor: Petar Bašić | Adresa Uprave: HR-21210 Solin, Matoševa 50 | ADDIKO BANK d.d. ZAGREB, IBAN: HR24 2500 0091 1012 8903 1, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB IBAN: HR 9224840081135136731, OTP BANKA d.d. SPLIT, IBAN HR 972 4070001100618992 | Telefon: +385 21 246 300, fax: + 385 21 246 318, e-mail info@bobis.hr, www.bobis.hr

Formular za kontakt

Informacije: +385 (0) 21 246 300
Fax: +385 (0) 21 246 318
Narudžbe: +385 (0) 21 246 306

Mail kontakti
Informacije: info@bobis.hr

Službenik za zaštitu podataka: zastita-podataka@bobis.hr