Vjenčanja

BOBIS

Torte je moguće izabrati iz kataloga naše pripremljene stalne ponude ili pak naručiti njezinu izradu u skladu sa vašim željama, a naš je zadatak te želje i ispuniti.

 

Informacije: +385 (0) 21 246 300
Fax: +385 (0) 21 246 318
Narudžbe: +385 (0) 21 246 306
Informacije: info@bobis.hr
Službenik za zaštitu podataka: zastita-podataka@bobis.hr

Ili nas kontaktirajte putem forme
  Bobis d.o.o.
  Matoševa 50
  HR-21210 Solin, Hrvatska
  OIB 88148846119
  PDV ID.BR. HR88148846119
  IBAN HR 2425000091101289031
  BOBIS d. o. o. za proizvodnju kolača, trajnog peciva i kruha | OIB: 88148846119 | MBS: 060184325 kod trgovačkog suda u Splitu | Temeljni kapital: 21.800.000,00 kn uplaćen u cijelosti | Predsjednik Uprave: Miroslav Vitković | Član uprave: Tomislav Grčić | Član uprave: Mateo Musić | Adresa Uprave: HR-21210 Solin, Matoševa 50 | ADDIKO BANK d.d. ZAGREB, IBAN: HR24 2500 0091 1012 8903 1, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB IBAN: HR 9224840081135136731, OTP BANKA d.d. SPLIT, IBAN HR 972 4070001100618992 | Telefon: +385 21 246 300, fax: + 385 21 246 318, e-mail info@bobis.hr, www.bobis.hr