Vjenčanja

BOBIS

Torte je moguće izabrati iz kataloga naše pripremljene stalne ponude ili pak naručiti njezinu izradu u skladu sa vašim željama, a naš je zadatak te želje i ispuniti.

 

NAČELA ZAŠTITE PRIVATNOSTI DRUŠTVA BOBIS d.o.o.

 

Briga o našim korisnicima temeljna je odrednica svih naših razvojnih planova, a osjećaj povjerenja i sigurnost koju želimo pružiti konstantno razvijamo i unapređujemo. Svjesni smo kako je zaštita osobnih podataka važna našim korisnicima (dalje u tekstu: Ispitanicima) stoga se nadamo da ćete izdvojiti malo vremena i pročitati našu „Politiku privatnosti“. Uz želju da zadržimo vaše puno povjerenje, trudili smo se na što jasniji i razumljiviji način prikazati koje osobne podatke prikupljamo, kako upravljamo njima i kako se brinemo o njihovoj zaštiti.

 1. Cijenimo ukazano povjerenje djelatnika, korisnika, poslovnih partnera i drugih zainteresiranih strana; 
 2. Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno;
 3. Osobne podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
 4. Ne čuvamo osobne podatke dulje nego je to potrebno;
 5. Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti objavljujemo osobne podatke;
 6. Osobne podatke ne šaljemo trećim stranama
 7. Osobne podatke ne prenosimo izvan EU/EEZ;
 8. Kontinuirano osiguravamo adekvatne mjere sigurnosti za podatke koje obrađujemo; 

Društvo Bobis d.o.o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite u skladu sa zakonima, s ciljem osiguranja zaštite i sigurnosti vaših osobnih podataka, a isto zahtijevamo od svih vanjskih izvršitelja koji obrađuju osobne podatke u ime Društva. Pristup osobnim podacima je ograničen kako bi se spriječio neovlašteni pristup, izmjena ili zloupotreba podataka, uzimajući pritom u obzir najnovija dostignuća te prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade, kao i rizik od mogućeg neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe. 

VODITELJ OBRADE

Voditelj obrade vaših osobnih podataka je:
Bobis d.o.o.,
Sjedište: Matoševa 50, 21210 Solin
Uredi Uprave: Matoševa 50, 21210 Solin
Kontakt broj: 021/ 246 300
Elektronička pošta:  zastita-podataka@bobis.hr
Srdačan pozdrav,
Vaš BOBIS d.o.o.

POLITIKA PRIVATNOSTI DRUŠTVA BOBIS d.o.o.

Društvo Bobis d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) donosi „Politiku privatnosti Društva Bobis d.o.o.“ (dalje u tekstu: „Politika privatnosti“) s ciljem jačanja povjerenja, sustavnog unaprjeđenja i sigurnosti poslovanja. Ova se „Politika privatnosti“ odnosi se na kupce i posjetitelje Internet stranice Društva dostupne na: www.bobis.hr .

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke zakonito, pošteno i transparentno sukladno važećim propisima te poduzimajući primjerene tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa i zlouporabe.

 

NAČIN KORIŠTENJA INTERNET STRANICA DRUŠTVA

Naše Internet stranice dostupne na: www.bobis.hr i možete posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o vama (kao što su vaše ime i pojedinosti kontakta) kada posjetite Internet stranicu Društva. 

Stranica nije namijenjena za osobe mlađe od  16 godina. 

Nove Internet stranice Društva imaju isključivo informativno, promotivni karakter te koristimo samo nužne web kolačiće kako bi poboljšali preglednost i funkcionalnost stranice za korisnike te osigurali njeno primjereno prikazivanje u svim preglednicima. Ne koristimo kolačiće za provođenje analitike i marketinga.  

Ako se odlučite kontaktirati nas putem kontakt obrasca na našoj internetskoj stranici ili izravno putem elektroničke pošte, nijedan od podataka koje otkrivate neće biti pohranjen na našoj internetskoj stranici i neće biti prenesen bilo kojoj trećoj strani 

Koristimo referentnu globalnu platformu za usluge „u oblaku“ kako bi osigurali najvišu zaštitu podataka, kako za našu internu dokumentaciju, tako i za vaše osobne podatke, pri čemu se vaši osobni podaci sigurno pohranjuju na poslužiteljima isključivo unutar EU. 

Ako ćete, nakon što pročitate, imati daljnjih upita o zaštiti osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo vas da nam se obratite putem elektroničke pošte: zastita-podataka@bobis.hr.

 

PODACI KOJE DRUŠTVO PRIKUPLJA I SVRHA OBRADE

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke od posjetitelja Internet stranice Društva i kupaca. Podatke prikupljamo na način da uvijek prethodno navedemo izričitu svrhu prikupljanja i obrade. 

Posjetitelji Internet stranica Društva

Pri otvaranju naše Internet stranice u svrhu pregleda ponude ili naših prodajnih mjesta, prikupljamo samo najosnovnije podatke i podatke o konekciji. 

Narudžbu naših proizvoda moguće je izvršiti putem „kontakt obrasca“. 

Kontakt obrazac bilježi sljedeće podatke:

 • obvezne podatke: ime, adresa elektroničke pošte i poruka, koji se prikupljaju isključivo u svrhu obrade narudžbe.

Ako želite podijeliti s nama dodatne informacije – npr. Broj telefona ili mobitela, izgled i sliku torte ili slično – i ti će podaci biti obrađeni u svrhu obrade (Vaše) narudžbe.

Putem elektroničke pošte ili putem telefona korisnici mogu kontaktirati službu za korisnike i dostaviti upit, recenziju za naše proizvode i usluge te prigovor. Za navedene slučajeve pohranjujemo informacije koje podijelite s nama. Pohranjujemo i vaš razlog kontaktiranja (npr. pritužbe na proizvode i uslugu), a s ciljem poboljšanja kvalitete izvršenih usluge, kao i radi ispitivanja osnovanosti podnesenih prigovora korisnika na izvršene usluge. Tako možemo brže i bolje odgovoriti na vaša pitanja. 

Osobni podaci poslani u kontakt formi obrađuju se samo za vrijeme koje je potrebno za obradu vašeg pitanja, narudžbe ili prigovora, a najdulje jedan (1) mjesec od zaprimanja kontakt obrasca. Nakon toga se takvi osobni podaci brišu na siguran način.  

Sukladno „Zakonu o zaštiti potrošača“ (N.N. 19/22) obvezni smo voditi evidenciju u elektronskom obliku o prigovorima potrošača te smo obvezni čuvati prigovore i pripadajuću dokumentaciju i komunikaciju s podnositeljem prigovora, na rok od jedne (1) godine od dana zaprimanja prigovora. Istekom tog perioda osobni podaci biti će uništeni na siguran način.

 1. Kupci u poslovnicama Društva

Kupci u poslovnicama prilikom kupnje putem osobne bankovne kartice obavljaju transakcije, pri tom se ne prikupljaju nikakvi podaci osim onih nužnih podataka za izdavanje računa sukladno „Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom“ (N.N. 133/12, 115/16106/18, 121/19, 138/20). Kupci pored mogućnosti dostavljanja prigovora putem elektroničke pošte ili telefona imaju i mogućnost podnošenja prigovora unutar poslovnica Društva. Prigovor se podnosi putem obrasca „Zapisnik o prigovoru potrošača“.  Prikupljaju  se sljedeći podaci:

 • Podaci o podnositelju prigovora:
  • Ime i prezime,
  • Kontakt podaci tel./mobitel;
  • Kontaktni podaci elektroničke pošte;
 • Opis prigovora (na što se prigovor odnosi – na uslugu, proizvod, djelatnika i dr.);
 • Potpis podnositelja prigovora;
 • Potpis odgovorne osobe poslovnice;

Jedan primjerak obrasca zadržava kupac, jedan primjerak ostaje u bloku unutar poslovnice kod odgovorne osobe i jedan primjerak ide na obradu u „pravnu službu“ gdje se i čuva. Nakon proteka jedne (1) godine „Zapisnik o prigovoru potrošača“ uništava se na siguran način. Izuzetak od brisanja su prigovori potrošača koji su predmet postupka pred sudom oni se čuvaju do okončanja spora, tj. do pravomoćnosti presude. 

Prije samog podnošenja prigovora, odgovorna osoba poslovnice Društva obavezno mora identificirati podnositelja prigovora uvidom u identifikacijsku ispravu sa slikom (osobna iskaznica, putovnica ili neki drugi relevantni dokument sa slikom). Identifikacijska isprava se uzima samo i isključivo na uvid, ne kopira se, skenira, fotografira, ni sl.

Sustav videonadzora uspostavljen je u štićenim prostorima Društva s ciljem zaštite radnika, kupaca i trećih osoba koje se nađu uz prostorima Društva te zaštite imovine od mogućih razbojstva i krađe. 

Obrada osobnih podataka putem videonadzora provodi se samo u navedenu svrhu, a podaci se prikupljaju samo u opsegu koji je nužan za postizanje svrhe. Upravljanje sustavom, obradu podataka i zahtjeva ispitanika, provode isključivo ovlaštene osobe. 

Snimke videonadzora čuvaju se do maksimalno šest (6) mjeseci. Iznimka su „izuzete snimke“ za slučajeve počinjenja kaznenih i prekršajnih dijela, ozljeda na radu, oštećenja ili uništenja imovine i dr., kad su predmetne snimke dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku, u kojem slučaju se prikupljeni podaci o takvim događajima mogu sačuvati kao dokazni materijal te na pisani zahtjev ustupiti pravosudnim i istražnim tijelima. Izuzete snimke se čuvaju do okončanja spora tj. do pravomoćnosti presude nakon čega se brišu na siguran način.

 

KOJE TREĆE STRANE IMAJU PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Društvo koristi eksternalizirane usluge IT, marketinga za što ima uredno sklopljene ugovore o obradi podataka za navedene usluge.

PRAVA ISPITANIKA

Vaša prava su:

 • Pravo PRISTUPA svim osobnim podacima koje je Društvo obrađuje,
 • Pravo ISPRAVLJANJA osobnih podataka koje Društvo obrađuje,
 • Pravo BRISANJA svih osobnih podataka koje je Društvo obrađuje,
 • Pravo OGRANIČAVANJA obrade vaših osobnih podataka od strane Društva,
 • Pravo PRIGOVORA na obradu vaših osobnih podataka od strane Društva, ili
 • ZAHTJEV za dobivanje vaših osobnih podataka koje Društvo obrađuje.

Vaš zahtjev možete poslati poštom, osobno predati ili poslati putem elektroničke pošte na niže navedene adrese:

KONTAKT VODITELJA OBRADE

Voditelj obrade vaših osobnih podataka: Bobis d.o.o.,
Sjedište: Matoševa 50, 21210 Solin
Kontakt broj: 021/ 246 300

 • Društvo Bobis d.o.o., Matoševa 50, 21210 Solin, n/r Službenik za zaštitu podataka,
 • Elektronička pošta: zastita-podataka@bobis.hr 

Na zahtjeve ispitanika odgovoriti ćemo bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana ili ćemo iznijeti opravdane razloge ako nam bude potreban produžen rok za udovoljavanju vašeg zahtjeva. 

Prije zaprimanja zahtjeva, ispitanik se mora jednoznačno identificirati pružanjem na uvid osobne isprave sa slikom.

 

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADLEŽNOM NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije zakonita. 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
e-mail: azop@azop.hr
web:  http://www.azop.hr  


UNAPRJEĐENJE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti Društva Bobis d.o.o. sustavno ćemo ažurirati i nadograđivati. Društvo se obvezuje s promjenama upoznati sve zainteresirane strane. Osim ove Politike privatnosti, neke kampanje ili promocije Društva mogu biti regulirane dodatnim uvjetima ili Izjavama o privatnosti. Stoga prije sudjelovanja u kampanjama ili promocijama pročitajte dodatne Izjave o zaštiti privatnosti. 

Sve promjene ove Politike biti će oglašene na Internet stranicama Društva. 

Verzija 3. 

Politika privatnosti V1 ažurirana 20. svibnja 2018.godine.

Politika privatnosti V2 ažurirana 03. travnja 2020.godine.

Ova je Politika privatnosti V3  ažurirana 22. ožujka 2023.godine.

U Solinu 22. ožujka 2023.godine                      


Za Društvo Bobis d.o.o.
član Uprava – direktor
Krešimir Grančić